Pressmeddelanden 2016

02.08.16 13:17

Frågan om flygsäkerheten i Östersjöområdet är aktuell

Rysslands försvarsministerium har meddelat att det kommer att sammankalla representanter för Natoländerna samt representanter för Finland och Sverige till förhandlingar i Moskva i september.

Enligt de ryska uppgifter som getts ut i offentligheten kommer man under förhandlingarna bl.a. att behandla frågor som rör säkerheten kring Östersjön, såsom flygsäkerheten och säkerheten i den militära sjöfarten, samt frågor som gäller observation av militära övningar.

Initiativet är intressant. Eftersom det i detta skede inte finns någon närmare information om Rysslands planer att sammankalla länderna till diskussioner, kan frågan inte kommenteras i närmare detalj. Allmänt kan det emellertid konstateras att frågan om flygsäkerheten i Östersjöområdet är aktuell och viktig.

Mer information ges av Janne Kuusela, avdelningschef för försvarsministeriets försvarspolitiska avdelning, tfn 0295 140 300.

 


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä