Pressmeddelanden 2017

02.11.17 14:20

Pekka Särkiö fortsätter som fältbiskop

Republikens president har på framställning av statsrådet i dag, den 2 november 2017, utnämnt teologie doktor Pekka Särkiö till att fortsättningsvis inneha tjänsten som fältbiskop för tiden 1 februari 2018 ? 31 januari 2023.

Teologie doktor Pekka Juhani Särkiö (f. 1963) har innehaft tjänsten som fältbiskop sedan år 2012. Tidigare har han bl.a. varit kyrkoherde i församlingen Keski-Lahden seurakunta, prästassessor i Tammerfors stift, III kaplan i Keski-Lahden seurakunta och projektforskare vid Finlands Akademi. Särkiö prästvigdes i Tammerfors år 1989. Teologie doktorsexamen avlade han år 1994.

Mera information ger Aila Helenius, konsultativ tjänsteman vid försvarsministeriet, tfn 0295 140432.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä