Pressmeddelanden 2018

11.09.18 15:00

Försvarsminister Jussi Niinistö om diskussionerna med Ålands ladskapsregering

Först och främst vill jag tacka lantrådet Katrin Sjögren för den vänliga inbjudan till Åland. I dag har vi haft glädjen att ha goda och konstruktiva diskussioner med landskapsregeringens representanter och jag vill tacka er alla för det.

Vi har diskuterat säkerhetsläget i Östersjön samt om Ålands särställning. Jag vill poängtera i det här sammanhanget att det finska försvaret respekterar Ålands demilitariserade status. Som jag har sagt tidigare, underlättar demilitarisering inte försvarsplaneringen. Genom ett bra samarbete och ömsesidigt informationsutbyte kan vi dock hitta lösningar för den utmaningen, precis så som vi har gjort under de senaste hundra åren.

Avsaknaden av finsk militär närvaro på Åland kan i händelse av internationell kris som snabbt utvecklas locka sådana militära aktörer som inte vill respektera Ålands demilitariserade status. Därför är det viktigt att samarbetet fungerar.

Försvarets uppgift är att garantera vårt lands territoriella integritet och även vår självständighet. Detta gäller också Åland. Det är vårt gemensamma intresse att försvarets behov och Ålands särställning kan kombineras på ett pragmatiskt sätt. Det finns ingen dramatik i frågan, utan det är enbart en fråga om att inga aktörer ska få utrymme för att spekulera om Ålands särställning eller om finska försvarets förmåga att försvara öarna om det skulle behövas, precis som vi gör i övriga delar av landet.

Till slut skulle jag vilja nämna det utmärkta programmet som har utarbetats för mig. De olika besöken hos myndigheter har varit intressanta, men som historieälskare uppskattar jag särskilt mycket de planerade besöken till museer samt till Bomarsund fästning och Kastelholm slott.

Jussi Niinistö


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä