Pressmeddelanden 2018

26.07.18 15:50

Rysslands försvarsminister Sergej Sjojgus uttalanden om Finlands och Sveriges NATO-samarbete innehåller sakfel

Rysslands försvarsminister Sergej Sjojgus kommentarer i tisdags i Moskva om Finlands och Sveriges NATO-samarbete innehåller flera inexaktheter och sakfel:

 

Något sådant cyberinsatscenter som skulle ha upprättats med bistånd av USA, vilket Sjojgu nämnde, finns inte i Finland. Däremot inrättades år 2017 Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot, och det är multinationellt.

 

Sjojgu hänvisade i sitt tal till ett avtal mellan Finland, Sverige och Nato, som skulle ha undertecknats i maj. Något sådant finns dock inte, utan Finland, Sverige och Förenta staterna undertecknade i maj 2018 en avsiktsförklaring om trilateralt försvarssamarbete.

 

Finland har inte tillträde i full skala till Natos övningar och kommandostrukturer, vilket Sjojgu påstår. Inte heller Nato har obegränsat tillträde till Finlands territorialvatten och luftrum, utan för att statsfartyg och statsluftfartyg ska få komma in på finskt territorium krävs tillstånd av tillståndsmyndigheten, dvs. Försvarsmakten. Tillståndsbehandlingen görs alltid från fall till fall och den är beroende av prövning.

 

Sjojgu anför felaktigt att Finland håller på att dras in i Nato. Finlands ställning som ett militärt alliansfritt land är klar och Finland träffar själv sina säkerhetspolitiska val.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä