Pressmeddelanden 2018

06.11.18 13:54

Försvarsminister Niinistö till Frankrike

Försvarsminister Jussi Niinistö deltar i EI2-ländernas försvarsministermöte som ordnas i Paris den 7 november 2018. Frankrikes försvarsminister Florence Parly står värd för mötet.

Vid mötet undertecknar försvarsminister Jussi Niinistö intentionsavtalet (Letter of Intent) som gäller det europeiska interventionsinitiativet (EI2). Det är fråga om ett uttryck av politiskt samförstånd mellan medlemsländerna där de förbinder sig att delta i EI2-initiativet. Intentionsavtalet drar även upp riktlinjer för upprättandet av ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding, MoU).

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott har tagit ställning för Finlands deltagande i det europeiska interventionsinitiativet.

EI2-deltagarländer är förutom Finland också Frankrike, Nederländerna, Belgien, Spanien, Storbritannien, Portugal, Tyskland, Danmark och Estland.

Försvarsministrarna har dessutom för avsikt att diskutera den politiska styrningen av det praktiska arbetet med initiativet åren 2018-2019.

Mer information om mötet och intentionsavtalet ges vid försvarsministeriet av Janne Kuusela, överdirektör, tfn +358 295 140 300 och Samuli Puhakka, specialsakkunnig, tfn 0295 140 089.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä