Pressmeddelanden 2018

05.12.18 12:18

Ökade möjligheter för Försvarsmakten att skydda sig mot modellflygplan och obemannade luftfartyg

Försvarsmakten har från och med nästa år rätt att avlägsna t.ex. modellflygplan som kommer in på garnisonsområden och militära övningsområden och skydda Försvarsmaktens verksamhet mot hot som obemannad luftfart orsakar.

Försvarsmakten samarbetar med polisen när Försvarsmakten agerar på allmän plats, och polisen kan också ta på sig att sköta ett visst uppdrag.

Republikens president stadfäste den 5 december 2018 en lag genom vilken Försvarsmakten får uttrycklig befogenhet att skydda sig mot skadlig flygverksamhet.

I lagen betonas militärmyndigheternas proportionalitetsbedömning samt tillräcklig utbildning för uppdraget.

Enligt regeringsprogrammet kräver förändringarna i Finlands säkerhetspolitiska omgivning och de nya hoten beredskap av ett nytt slag av hela samhället. Detta gäller framför allt nya och omfattande hot som påverkansåtgärder av hybridkaraktär.

Tekniken för att bemöta hotet från obemannad luftfart utvecklas kontinuerligt. Lagens bestämmelser är teknikneutrala, dvs. de lämnar utrymme för olika alternativ. Avsikten är att lagen uppdateras även under de kommande decennierna. Lagen träder i kraft den 1 januari 2019.

Ytterligare upplysningar ges vid försvarsministeriet av regeringssekreterare Teija Pellikainen, tfn 0295 140 606.

 


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä