Pressmeddelanden 2018

06.12.18 00:01

Befordringar i generalitetet den 6 december 2018

Republikens president Sauli Niinistö har på föredragning av försvarsminister Jussi Niinistö beslutat om följande generals- och amiralsbefordringar inom försvarsmakten den 6 december 2018:

Generalmajor Timo Rotonen befordras till generallöjtnant och kommodor Jori Harju till flottiljamiral.

Generallöjtnant Timo Tapani Rotonen (f. 1959) har varit försvarsmaktens logistik- och materielchef sedan början av år 2018. Före det har han tjänstgjort bl.a. som chef för Försvarsmaktens logistikverk, logistikchef vid Huvudstaben, militärobservatör vid FN:s fredsbevarande insats UNTSO och stabschef vid Arméns materielverk. Han befordrades till generalmajor år 2014.

Flottiljamiral Jori Matias Harju (f. 1964) har tjänstgjort som Marinens operationschef sedan år 2016. Tidigare har han tjänstgjort bl.a. som beredskapschef vid Marinstaben, chef för Försvarsmaktens operativa center vid Huvudstaben, äldre avdelningsstabsofficer vid försvarsministeriet och kommendör för Sveaborgs Kustregemente. Han befordrades till kommodor år 2015. Harju har utnämnts till en amiralstjänst för tiden 1 januari 2019 – 31 december 2023 och han har förordnats till kommendör för Marinen från den 1 januari 2019.

Ytterligare upplysningar ges vid försvarsministeriet av Jari Kajavirta, personaldirektör, tfn 0295 140430.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä