Pressmeddelanden

18.09.19 10:54

Budgeten för 2020 ökar antalet repetitionsövningar


De lösningar som gjorts i regeringens budgetförhandlingar stärker reservisternas kompetens och stöder Finlands försvarsförmåga, konstaterar försvarsminister Antti Kaikkonen. År 2020 stiger antalet reservister som deltar i repetitionsövningar med 1200 jämfört med 2019. Syftet är att ökningen av antalet repetitionsövningar ska fortgå också under de kommande åren. 

Jag ser det som särskilt positivt att antalet repetitionsövningar ska höjas. En omfattande och kompetent reserv utgör grunden för Finlands försvar. Budgeten stärker trovärdigheten för Finlands modell som grundar sig på allmän värnplikt, säger försvarsminister Antti Kaikkonen.

Budgeten för 2020 medför 42 nya tjänster till Försvarsmakten. I regeringsprogrammet har man kommit överens om sammanlagt hundra nya uppdrag före 2023. De nya uppdragen riktas bland annat till den frivilliga försvarsutbildningen samt till kritiska personalbehov som stöder upprätthållandet av beredskap och uppbyggnaden av nya kapaciteter.

Det föreslås att anslaget för försvarsmaktens omkostnader höjs med 5,5 miljoner euro för nästa år för en ökning av antalet anställda, antalet uppgifter och antalet repetitionsövningar samt för den nya verksamhetsmodellen för den frivilliga försvarsutbildningen. Höjningen av verksamhetsanslag ska stiga till 10 miljoner euro före 2023.

Under ramperioden fattas det också beslut om betydande materielanskaffningar. Genom marinens projekt Flottilj 2020 och flygvapnets HX-projekt ersätts marinens och flygvapnets åldrande materiel och säkerställs försvarets kapacitet.

Vid försvarsministeriet ges mer information av ekonomidirektör Kristiina Olsson, tfn 0295 140 220, och försvarsministerns specialmedarbetare Terhi Haapaniemi, tfn 0295 140 018.

 


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä