Pressmeddelanden

12.06.19 15:20

Försvarsminister Kaikkonen: Vi har redan dragit lärdom av Lemmenjoki

Försvarsminister Antti Kaikkonen är nöjd över att Helsingfors hovrätt har gett sitt avgörande i ärendet Lemmenjoki som debatterats mycket i offentligheten.

- Det är utmärkt att ärendet nu undersökts grundligt och att vi fick ett avgörande i det.  Vi respekterar rättens avgörande.

Kaikkonen, som för tillfället befinner sig på tjänsteresa i Berlin, betonar att det råder nolltolerans för allt osakligt beteende inom försvarsförvaltningen.

- Om sådant förekommer ingriper vi också i det, oberoende av om det gäller en sergeant eller general.  Även denna process är ett klart bevis på det.

Trots att fallet enligt Kaikkonen är mycket beklagligt har det också pekat på sådant som kan förbättras och därmed tillfört värdefulla verktyg för att utveckla verksamheten.

- Om vi nu vill finna något positivt i detta kan vi konstatera att vi kommer att dra lärdom, och det har vi också redan gjort. Inom försvarsmakten har det till exempel under våren vidtagits korrigerande åtgärder i fråga om ordnandet av frivilliga övningar.

- Försvarsministeriet följer givetvis aktivt läget. Vi bedömer behovet av eventuella nya åtgärder beroende på situationen, konstaterar Kaikkonen.

Ytterligare information: Raimo Jyväsjärvi, överdirektör, försvarsministeriet, tfn: 0295 140400Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä