Pressmeddelanden

06.11.19 08:30

Reservister som tjänstgör i militära krishanteringsuppdrag börjar betalas utbildningspeng

Försvarsminister Antti Kaikkonen har den 6 november 2019 beslutat att reservister som tjänstgör i militära krishanteringsuppdrag från och med den 1 januari 2020 ska börja betalas utbildningspeng för främjande av internationellt kunnande.

Utbildningspengen utgör 50 procent av den grundlön som bestämts när den militära krishanteringsanställningen började och den betalas ut i samband med den första lönebetalningen för krishanteringsuppdraget. Utbildningspengen betalas redan i nuläget till de anställda och nu ska också reservisterna omfattas av samma ersättning.

De militära krishanteringsuppgifterna har blivit mer krävande och till följd av det har den tid som används till utbildning förlängts. Beroende på uppgift är den genomsnittliga utbildningstiden för närvarande cirka 4-6 veckor. Det är önskvärt att utbildningspengen ska sporra reservisterna att i allt högre grad söka sig till uppgifter inom den militära krishanteringen. Samtidigt är avsikten att i högre grad än för närvarande kompensera reservister för eventuell förlust av inkomst under utbildningstiden och öka de ekonomiska incitamenten för militära krishanteringsuppgifter.

Kostnadseffekten av reservisternas utbildningspeng kommer att vara cirka 860 000 euro per år. Kostnadseffekten täcks med de nuvarande anslagen för militär krishantering.

 

Vid försvarsministeriet ges mer information av Sami Roikonen, avdelningsstabsofficer, tfn 0295 140 442.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä