Pressmeddelanden

11.01.19 12:22

Försvarsmakten upphandlar artilleribekämpningsradar och utvecklar sin kapacitet

Försvarsminister Jussi Niinistö har den 11 januari 2019 gett Försvarsmaktens logistikverk fullmakt att till Försvarsmakten upphandla artilleribekämpningsradar. Radarsystem, utbildning i användningen av systemen och reservdelar beställs av det israeliska bolaget ELTA Systems. 

Genom upphandlingen skapas ny förmåga för Arméns artilleribekämpning att bestämma positionen för eldenheter som avfyras av motståndaren. Den nya kapaciteten utvecklar Arméns eldgivningssystem, och genom artilleribekämpningen begränsas motståndarens handlingsfrihet vid eldgivningen.

De radarsystem som ska upphandlas är moderna multifunktionsradarsystem, som lämpar sig för artilleribekämpningens målanvisning men samtidigt också för eldledning och luftbevakning. Försvarsmakten har konkurrensutsatt upphandlingen internationellt och det system som ska upphandlas har testats i Finland under våren 2018. Det valda systemet vann jämförelsen och uppfyllde bäst de kapacitetskrav som ställdes på systemet.

Leveranserna av radarsystemen har planerats ske år 2021, och i kontraktet över upphandlingen ingår också optioner för eventuell ytterligare upphandling.  För service och upprätthållande av systemen i Finland kommer Millog Oy och Telva Oy att svara. Millog är Försvarsmaktens strategiska partner inom underhåll och Telva Oy är ELTA Systems representant i Finland.


Ytterligare upplysningar:

Försvarsministeriet: Jouko Tuloisela, regeringsråd, tfn 0295 140 412

Arméstaben: Pertti Holma, artilleriinspektör, överste, tfn 0299 800 (växel)


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä