Pressmeddelanden

18.01.19 11:43

Utnämningar till tjänster och förordnanden till uppgifter inom försvarsmakten

Republikens president har den 18 januari 2019 på framställning av statsrådet beslutat om följande utnämningar till generalstjänster och förordnanden till uppgifter samt om tillsättning av tjänsten som Försvarsmaktens chefsingenjör:

Försvarsmaktens logistik- och materielchef, generallöjtnant Timo Rotonen utnämns till en generalstjänst för tiden 1.8 – 31.12.2019; Huvudstabens utbildningschef, brigadgeneral Jukka Tapani Sonninen utnämns till en generalstjänst för tiden 1.7.2019 – 31.12.2020; Försvarshögskolans rektor, generalmajor Jari Teppo Juhani Kallio utnämns till en generalstjänst för tiden 1.8.2019 – 30.6.2021; Huvudstabens beredskapschef, brigadgeneral Pasi Pellervo Jokinen förordnas till kommendör för Flygvapnet från 1.4.2019; försvarsattaché, brigadgeneral Pekka Juhani Toveri förordnas till Huvudstabens underrättelsechef från 1.5.2019; kommendören för Pansarbrigaden, överste Kari Juhani Nisula utnämns till en generalstjänst för tiden 1.4.2019 – 31.3.2024 och han förordnas till Huvudstabens beredskapschef från 1.4.2019 samt Försvarsmaktens logistikverks biträdande chef, ingenjörsgeneralmajor Kari Juhani Renko utnämns till tjänsten som Försvarsmaktens chefsingenjör för tiden 1.6.2019 – 30.6.2022.

Generallöjtnant Timo Rotonen (f. 1959) är sedan år 2018 Försvarsmaktens logistik- och materielchef. Före det har han tjänstgjort bl.a. som chef för Försvarsmaktens logistikverk, logistikchef vid Huvudstaben och militärobservatör vid FN:s fredsbevarande insats UNTSO. Han befordrades till generallöjtnant år 2018.

Brigadgeneral Jukka Sonninen (f. 1960) är sedan år 2015 utbildningschef vid Huvudstaben. Tidigare har han varit bl.a. kommendör för Kajanalands brigad, biträdande avdelningschef och sektorchef vid Huvudstaben samt statsrådets säkerhetschef. Han befordrades till brigadgeneral år 2014.

Generalmajor Jari Kallio (f. 1961) är rektor för Försvarshögskolan sedan år 2018. Tidigare har han tjänstgjort bl.a. som Arméns operationschef, kommendör för Karelska brigaden och chef för grundexamensavdelningen vid Försvarshögskolan.  Han befordrades till generalmajor år 2018.

Brigadgeneral Pasi Jokinen (f. 1967) är sedan år 2017 Huvudstabens beredskapschef. Tidigare har han tjänstgjort bl.a. som avdelningschef och operationschef vid Flygstaben, chef för Flygvapnets tekniska skola och kommendör för en division vid Satakunta Flygflottilj. Han befordrades till brigadgeneral år 2017.

Brigadgeneral Pekka Toveri (f. 1961) är Finlands försvarsattaché i Förenta staterna sedan år 2016. Före det har han varit bl.a. kommendör för Gardesjägarregementet, kommendör för Pansarbrigaden och förbindelseofficer vid United States Joint Forces Command i Förenta staterna. Han befordrades till brigadgeneral år 2013.

Överste Kari Nisula (f. 1967) är kommendör för Pansarbrigaden sedan år 2017. Tidigare har han varit bl.a. chef för institutionen för krigskonst vid Försvarshögskolan, kommendör för en finsk krishanteringsstyrka i Libanon och chef för skolan vid Pansarbrigaden. Han befordrades till överste år 2016.

Ingenjörsgeneralmajor Kari Renko (f. 1961) är biträdande chef för Försvarsmaktens logistikverk sedan år 2015. Tidigare har han tjänstgjort bl.a. som krigsmaterielchef vid Huvudstaben, avdelningschef vid Flygvapnets Materielverk och biträdande militärattaché i Washington D.C. Han befordrades till ingenjörsgeneralmajor år 2018.

Ytterligare information ger äldre regeringssekreterare Sinikka Vahvaselkä vid försvarsministeriet, tfn 0295 140431.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä