Pressmeddelanden

29.01.19 14:59

EU:s försvarsministrar på informellt möte i Bukarest

EU:s informella försvarsministermöte ordnas den 30-31 januari 2019 i Bukarest.  Eftersom försvarsminister Jussi Niinistö har förhinder representeras Finland vid mötet av ambassadör Hanna Lehtinen.  Lehtinen är Finlands representant i kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp).

Mötet koncentrerar sig på nästa steg i fråga om utvecklandet av EU:s försvarssamarbete. Försvarsministrarna kommer bl.a. att bedöma verkställandet av EU:s globala strategi när det gäller säkerheten och försvaret och diskutera de ömsesidiga sambanden mellan EU:s försvarsinitiativ samt vilka konsekvenser tekniska innovationer har för de väpnade styrkorna.

Vid en arbetssupé diskuterar ministrarna dessutom temat kvinnor, fred och säkerhet tillsammans med representanter för Nato och FN.

Ytterligare upplysningar om mötesagendan ger Tuomas Koskenniemi, specialsakkunnig, tfn +358 295 140058 och om kommunikationen Kristian Vakkuri, specialsakkunnig, tfn +358 295 140123.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä