Pressmeddelanden

01.02.19 15:00

Kommendören för Flygvapnet har utfrågats i Lemmenjoki-fallet

Försvarsministeriet har utfrågat nuvarande kommendören för Flygvapnet Sampo Eskelinen. Utfrågningen ordnades vid ministeriet i måndags, den 28 januari 2019.

Utfrågningen sammanhänger med det åtal som har väckts mot Eskelinen i det s.k. Lemmenjoki-fallet och med hans roll gällande undersökningen av fallet. Riksåklagarämbetet har meddelat att åtal nyligen har väckts mot Eskelinen för tjänstgöringsbrott eller alternativt tjänstgöringsbrott av oaktsamhet. Försvarsministeriet ville snarast möjligt fråga ut Eskelinen i saken.

Utgående från utfrågningen har försvarsministeriet kommit till att det inte är nödvändigt att avhålla Eskelinen från tjänst.

Ministeriet förhåller sig allvarligt till den brottsmisstanke som riktas mot Eskelinen, men förutsätter inte att Eskelinen avhålls från sin tjänst under de ett par månader som återstår av tjänstgöringen, eftersom Eskelinen är på semester under återstoden av sitt tjänsteförhållande.

Eskelinens tidsbundna mandat som kommendör för Flygvapnet går ut den 31 mars 2019. Ny kommendör för Flygvapnet från den 1 april är brigadgeneral Pasi Jokinen.

Utfrågningens innehåll och diskussioner är inte offentlig information. Detta beror på att vid utfrågningen har använts förundersökningsmaterial, som inte är offentligt före rättegången.   

Ytterligare upplysningar ges vid försvarsministeriet av äldre regeringssekreterare Sinikka Vahvaselkä, tfn 0295 140 431.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä