Pressmeddelanden

05.02.19 11:57

Försvarsmakten upphandlar sakkunnigtjänster för utvecklande av spanings-, övervaknings- och ledningssystemen

Försvarsminister Jussi Niinistö har den 01 februari 2019 gett Försvarsmaktens logistikverk fullmakt att ingå ett upphandlingskontrakt med Insta Defsec Oy om att utveckla TVJ-systemen (förkortning på finska av spanings-, övervaknings- och ledningssystem) och om att stöda tjänsteproduktionen. Leveranserna av sakkunnigtjänster omfattar kontraktsåren 2019–2021 och i upphandlingen inbegrips dessutom en option för åren 2022–2023. 

Föremål för upphandlingen är stödtjänster för försvarsmaktens TVJ-system och de personalresurser som sammanhänger med dem. Genom upphandlingen förbättras Logistikverkets förmåga att sköta projekt som gäller materialupphandling smidigare och effektivare än tidigare. Vidare är målet att förbättra förmågan att bygga upp och upprätthålla försvarsmaktens kapaciteter i alla faser av TVJ-systemens livscykel. 

Det totala värdet av upphandlingen är cirka 13,1 miljoner euro. Den sysselsättande verkan av upphandlingen under kontraktsperioden är cirka 45 årsverken.

Mera information ges vid försvarsministeriet av Jouko Tuloisela, regeringsråd, tfn 0295 16001 (Statsrådets växel) och vid Försvarsmaktens logistikverks Systemcentral av Reima Kuutsa, överste, tfn 0299 800 (växel).


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä