Pressmeddelanden

01.04.19 09:55

Befordringar i generalitetet den 1 april 2019

Republikens president Sauli Niinistö har efter föredragning av försvarsminister Jussi Niinistö beslutat om följande generalsbefordringar inom Försvarsmakten från den 1 april 2019:

brigadgeneral Pasi Jokinen till generalmajor och överste Kari Nisula till brigadgeneral.

Generalmajor Pasi Pellervo Jokinen (f. 1967) tillträder den 1 april som kommendör för flygvapnet. Tidigare har han varit beredskapschef vid Huvudstaben, operationschef vid Flygstaben, föreståndare för Flygvapnets tekniska skola och kommendör för en division vid Satakunta Flygflottilj.

Brigadgeneral Kari Juhani Nisula (f. 1967) tillträder den 1 april som beredskapschef vid Huvudstaben. Före det har han varit bl.a. kommendör för Pansarbrigaden, föreståndare för institutionen för krigskonst vid Försvarshögskolan, kommendör för en finsk krishanteringsstyrka i Libanon och skolföreståndare vid Pansarbrigaden.

Ytterligare information ger äldre regeringssekreterare Sinikka Vahvaselkä vid försvarsministeriet, tfn 0295 140 431.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä