Pressmeddelanden

02.04.19 11:26

Försvarsminister Niinistö åker till London

Försvarsminister Jussi Niinistö deltar den 3 april 2019 i en konsultations- och beslutsövning på ministernivå i London. Övningen anknyter till användningen av den av Storbritannien ledda styrkan Joint Expeditionary Force (JEF).

Målet med JEF-samarbetet under Storbritanniens ledning är att utveckla militära färdigheter och förmåga att förebygga samt vid behov tillsammans bemöta kriser av olika slag.  Finlands deltagande bygger på behovet att utveckla den nationella försvarsförmågan och samverkansförmågan. Samarbetet är en del av försvarssamarbetet mellan Finland och Storbritannien och de andra deltagande länderna.

JEF-styrkan uppnådde full operativ förmåga i juni 2018. I samband med detta undertecknade de nio länder som är med i styrkans verksamhet - Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Storbritannien och Sverige - ett samförståndsavtal om styrkans verksamhet och om användningen av den.

Ytterligare upplysningar om konsultations- och beslutsövningen ger Mika Varvikko, specialsakkunnig, tfn 0295 140316.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä