Pressmeddelanden

08.04.19 16:01

Nordiskt försvarsministermöte i Visby

Inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet (Nordefco) arrangeras ett försvarsministermöte den 9-10 april 2019 i Visby på Gotland. Sverige innehar ordförandeskapet för samarbetet år 2019.

Finland representeras vid mötet av försvarsministeriets kanslichef Jukka Juusti. Mötesteman är en försvarspolitisk dialog om säkerheten i regionen, den nordiska flygvapenövningen Arctic Challenge Exercise (ACE) i maj, de nordiska ländernas transatlantiska relationer samt totalförsvaret, som är en av prioriteringarna under det svenska ordförandeskapet.

Vidare har man för avsikt att diskutera hur man ska framskrida med målen i den nya Vision 2025, som undertecknades i slutet av år 2018.

Ytterligare upplysningar om mötesagendan ger Johanna Hämäläinen, specialsakkunnig, tfn 0295 140086 och i anknytning till kommunikationen om mötet Kristian Vakkuri, tfn 0295 140123.


Tillbaka till rubrikerna



Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä