Pressmeddelanden

09.04.19 14:44

Sveriges och Finlands försvarsministrar besöker Björneborg

Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist och försvarsminister Jussi Niinistö besöker Björneborg den 11 april 2019.

Under besöket bekantar sig försvarsministrarna med Björneborgs brigad (BjöBr) i Säkylä. Ministrarna får en inblick i brigadens uppgifter med dess särdrag och de träffar brigadens anställda och beväringar. Värd för besöket är Björneborgs brigads biträdande kommendör, överste Asko Valta.

Under en arbetslunch har ministrarna för avsikt att diskutera bilateralt försvarssamarbete mellan Finland och Sverige, nordiskt försvarssamarbete samt den säkerhetspolitiska situationen i närområdet.
Torsdagens möte mellan Hultqvist och Niinistö är försvarsministrarnas 50:nde möte under pågående regeringsperiod.

Ytterligare upplysningar om minister Hultqvists arbetsbesök ges vid försvarsministeriet av Erkki Aalto, specialsakkunnig, tfn 0295 140312 och om kommunikationen under besöket av Kristian Vakkuri, specialsakkunnig, tfn 0295 140123.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä