Pressmeddelanden

14.06.19 12:51

Försvarsminister Kaikkonen till Luxemburg

Försvarsminister Antti Kaikkonen deltar i EU:s utrikes- och försvarsministrars gemensamma möte i utrikesrådet i Luxemburg den 17 juni 2019.

Vid sin mötessession ska utrikes- och försvarsministrarna behandla den globala strategi som styr Europeiska unionens verksamhet på området utrikes- och säkerhetspolitik.

Ytterligare information på webbplatsen för EU:s globala strategi: https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union

Ytterligare upplysningar om mötet ges vid försvarsministeriet av Tuomas Koskenniemi, specialsakkunnig, tfn +358 295 140 058 och i fråga om kommunikationen om mötet av Kristian Vakkuri, specialsakkunnig, tfn +358 295 140123.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä