Pressmeddelanden

25.06.19 14:50

Terhi Haapaniemi, Jirka Hakala och Janne Torvinen blir försvarsminister Kaikkonens specialmedarbetare

Försvarsminister Antti Kaikkonen har utsett Terhi Haapaniemi, Jirka Hakala och Janne Torvinen till sina specialmedarbetare.

Magistern i samhällsvetenskaper Terhi Haapaniemi övergår till posten som specialmedarbetare från Esboregionens utbildningssamkommun Omnia där hon arbetat som kundrelationschef. Före det har hon arbetat bland annat som assistent till en Europaparlamentariker vid Europaparlamentet i Bryssel, Kaikkonens ledamotsassistent i riksdagen och sakkunnig vid Företagarna i Finland.

Studerande i förvaltningsvetenskaper Jirka Hakala övergår till posten som specialmedarbetare från uppgiften som verksamhetsledare för Centern i Mellersta Österbotten. Tidigare har Hakala arbetat bland annat som politisk planerare på Centerns partikansli.

Politices magister Janne Torvinen övergår till posten som specialmedarbetare från försvarsministeriets resurspolitiska avdelning där han under de senaste åren arbetat med sakkunniguppgifter. Tidigare har han arbetat bland annat vid Arbetshälsoinstitutet, Finlands Ekonomer och som ledamotsassistent.

Haapaniemi bistår minister Kaikkonen i synnerhet i pressrelationer, Hakala i inrikespolitiska frågor och Torvinen i ärenden som rör försvarspolitik.

Ytterligare information:

Terhi Haapaniemi, specialmedarbetare, tfn  0295 16001 (växeln)

Jirka Hakala, specialmedarbetare, tfn 0295 140 005

Janne Torvinen, specialmedarbetare, tfn 0295 140 433


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä