Flottilj 2020

Vad?

Flottilj 2020 är marinens projekt. Projektet syftar till att ersätta sju fartyg som tas ur drift i Finland med fyra multifunktionskorvetter.

Läs mer om projektet

Varför?

Marinens nya fartyg är en nödvändig del av sjöförsvaret. Med dem avvärjs angrepp från sjösidan och skyddas viktiga objekt till sjöss och i skärgården.

Läs mer om nya fartyg

När?

Flottilj 2020-projektet inleddes 2015. Enligt planerna inleds byggandet av fartygen 2022. Den nya materielen blir färdig senast 2028.

Bekanta dig med projekttidtabellen

Tidslinje

 1. Forsknings- och utvecklingsarbetet med anknytning till Flottilj 2020 inleds

  1 januari 2008

  I sin långsiktiga planering har försvarsmakten berett sig på att de fartyg som tas ur drift ska ersättas. Ett målmedvetet forsknings- och utvecklingsarbete, som siktade till projektet Flottilj 2020, inleddes år 2008.

 2. Flottilj 2020-projektet skrivs in i regeringsprogrammet

  29 maj 2015

  Enligt statsminister Sipiläs regeringsprogram (2015) beslutar regeringen om ersättandet av prestationsförmågan hos marinens stridsfartygsmateriel.

 3. Flottilj 2020-projektet inleds

  25 september 2015

  Den 25 september 2015 gav försvarsminister Jussi Niinistö i enlighet med regeringsprogrammet försvarsmakten fullmakt att inleda Flottilj 2020-projektet.

 4. Begäran om information med anknytning till Flottilj 2020 togs emot

  16 juni 2016

  Våren 2016 fick försvarsmaktens logistikverk av cirka 80 inhemska och utländska leverantörer svar på sin begäran om information i fråga om fartygets stridssystem.

 5. Intentionsavtal med Rauma Marine Constructions Oy

  14 september 2016

  Försvarsmakten och Rauma Marine Constructions Oy ingår ett intentionsavtal om byggandet av fyra multifunktionskorvetter på varvet i Raumo.

 6. Tolv företag får en förfrågan om anbudsansökan i fråga om stridssystem

  19 december 2016

  En förfrågan om anbudsansökan i fråga om upphandling av ett stridssystem sänds till tolv inhemska och utländska företag.

 7. Statsrådets försvarsredogörelse stöder Flottilj 2020-projektet

  16 februari 2017

  ”De fartygs- och jaktplansupphandlingar som ersätter marinens och flygvapnets utgående kapaciteter är livsviktiga strategiska projekt för det finska militära försvaret.”

 8. Kontrakt om design av fyra multifunktionskorvetter

  7 april 2017

  Ett kontrakt om design av fyra multifunktionskorvetter ingås med Rauma Marine Constructions Oy.

 9. En preliminär anbudsförfrågan i fråga om stridssystemet sänds

  13 juni 2017

  En inbjudan att förhandla och en preliminär anbudsförfrågan i fråga om stridssystemet sänds ut till tre leverantörskandidater bland de tolv företagen.

 10. Avsiktsförklaring med Rauma Marine Constructions

  2018

  Avsiktsförklaring med Rauma Marine Constructions (RMC) Oy om de huvudprinciper och förutsättningar som sammanhänger med byggandet av fyra korvetter i Flottilj 2020.

 11. Rauma Marine Constructions och Saab blir huvudsakliga avtalsparter för Pohjanmaa-klassen

  19 september 2019

  Vid sitt allmänna sammanträde den 19 september 2019 har statsrådet gett Försvarsmaktens logistikverk fullmakt att ingå ett skeppsbyggnadsavtal och sluta ett upphandlingskontrakt om ett stridssystem för Marinens fartyg i Pohjanmaa-klassen.

 12. Byggande och idrifttagning av fartygen

  2022-2028

  Fartygen byggs 2021–2025 och tas i drift i mitten av 2020-talet