HX-Jaktplansprojekt

Vad?

Hornetplanen tas ur drift före utgången av år 2030. HX-projektet har startats för att de nuvarande jaktplanen ska kunna ersättas med nya.

Läs mer om projektet

Varför?

Jaktplanen är en central del av det finska försvaret och att förlänga Hornet-planens livscykel är inte en tillräcklig lösning.

Läs om hur Hornetjaktplanen tas ur drift

När?

HX-projektet är ett projekt som räcker 10–15 år. Det slutliga beslutet om jaktplanen fattas år 2021.

Bekanta dig med projekttidtabellen

HX Tidslinje

 1. HX-projektet skrivs in i regeringsprogrammet

  29 maj 2015

  Enligt statsminister Sipiläs regeringsprogram "inleder regeringen ersättandet av Hornet-materielens prestationsförmåga.”

 2. Förstudie av hur Hornetjaktplanens prestationsförmåga kan ersättas

  11 juni 2015

  Den arbetsgrupp som har utrett Hornetjaktplanens efterföljare föreslår att planens prestationsförmåga ska ersättas med en lösning baserad på multirollsjaktplan.

 3. Försvarsministern gav försvarsmakten fullmakt att inleda HX-jaktplansprojektet

  20 oktober 2015

  Försvarsminister Jussi Niinistö gav försvarsmakten fullmakt att inleda projektet för att ersätta Hornetjaktplanens prestationsförmåga. Målet med projektet är att ersätta Hornet-materielen som börjar tas ur drift år 2025.

 4. Begäran om information till regeringarna i fyra länder

  22 april 2016

  Försvarsmaktens logistikverk sände en begäran om information gällande upphandlingen av det flygplan som ska ersätta Hornet till försvarsförvaltningarna i Storbritannien, Frankrike, Sverige och Förenta staterna.

 5. Försvarsredogörelsen stöder HX-projektet

  16 februari 2017

  Statsrådets försvarsredogörelse som gavs våren 2017 och förordades av riksdagen sommaren 2017 ger en klar och entydig politisk styrning vad gäller verkställandet av HX-projektet.

 6. Begäran om information gällande vapensystem och utrustning sänts ut

  3 oktober 2017

  Försvarsmaktens logistikverk har sänt en begäran om information (RFI) gällande vapensystem och utrustning för det jaktplan som ska ersätta Hornetplanen till regeringarna i sju länder för att sändas vidare till ländernas industri.

 7. Anbudsförfrågan sändes ut

  April 2018

  Försvarsmaktens logistikverk har 27.4.2018 sänt en anbudsförfrågan till förvaltningarna i Frankrike, Förenta staterna, Storbritannien och Sverige för vidareförmedling till de fem företag som svarat på begäran om information.

 8. Svaren på anbudsbegäran i HX-projektet har anlänt

  31 januari 2019

  Svaren på anbudsförfrågan sätter i gång en omfattande och täckande förhandlings- och utvärderingsprocess.

 9. Den nya regeringen torde ta ställning till HX-projektet

  2019

  Programmet för den regering som inleder sin mandatperiod år 2019 torde ta ställning också till HX-projektet. Vid förhandlingarna som gäller anbudsförfrågan kommer man att beakta eventuell styrning från den nya regeringen.

 10. Upphandlingsbeslutet år 2021

  2021

  Enligt försvarsministeriets plan kommer det slutliga beslutet om jaktplansupphandlingen att fattas av den regering som inleder sin mandatperiod år 2019. Beslutet om finansieringen fattar riksdagen med stöd av sin budgetmakt.

 11. 11. HX-planen tas i drift med början år 2025

  Från 2025

  Leveranserna av HX-planen till Finland inleds år 2025 och de sista anländer ungefär år 2030, då också de sista Hornet-planen tas ur drift.