Jämförelse mellan och val av jaktplan – så här väljs det bästa multirollsjaktplanet för Finland

Flera saker påverkar jämförelsen mellan och valet av de jaktplan som kommer att ersätta Hornetplanen. Det viktigaste kriteriet är prestationsförmågan. Bedömningen görs av Finlands bästa experter. 

Alternativen till Hornetplanet

Begäran om information sändes våren 2016 till Frankrike, Förenta staterna, Storbritannien och Sverige. De sände uppgifter om följande jaktplansmodeller:

 

  • Boeing F/A-18 Super Hornet (Förenta staterna)
  • Dassault Rafale (Frankrike)
  • Eurofighter Typhoon (Storbritannien)
  • Lockheed Martin F-35 (Förenta staterna)
  • Saab Gripen (Sverige)

 

Jämförelse mellan och val av jaktplan – på vilka grunder väljs jaktplanet?

Valet av jaktplan är ett stort beslut säkerhetspolitiskt, försvarspolitiskt och ekonomiskt. Flera saker påverkar beslutet. Som område för beslutsfattandet vid valet av jaktplan har följande teman definierats:

  • Prestationsförmåga. Systemets förmåga att vinna strider under hela sin livscykel.
  • Kostnader. Har vi råd att köpa samt använda och utveckla systemet under hela dess livscykel?
  • Försörjningsberedskapen och den inhemska industrins delaktighet. Systemets användbarhet i freds- och krigstid.
  • Säkerhets- och försvarspolitiska konsekvenser. Valets eventuella konsekvenser för Finlands säkerhets- och försvarssamarbete.

 

I valet av jaktplan är det viktigaste området för beslutsfattandet prestationsförmågan, men alla övriga områden har också stor betydelse. De bästa experterna i Finland jämför jaktplanen. Efter detta ger försvarsförvaltningen ett förslag till vilket jaktplan som ska upphandlas och hur många. Regeringen fattar det slutliga beslutet år 2021. Riksdagen beslutar om finansieringen av projektet. Bekanta dig närmare med HX-projektets tidtabell.Bra att veta

När jaktplan väljs måste man förutse framtiden

Ett jaktplan är ett högteknologiskt vapensystem. Det måste vara minst på samma nivå som motståndarens för att det ska betjäna det finska försvaret. 

Det bedöms att de nya jaktplanen kommer att användas in på 2060-talet. Därför måste man bedöma framtiden när man väljer dem. När det nya jaktplanet väljs måste man kunna bedöma systemets utvecklingspotential. Bedömningen av den är viktigare än systemets nuvarande nivå. 

Alla kandidater har ett planerat utvecklingsprogram. Innehållets omfattning, planens exakthet och det pris som kan förutses i fråga om utvecklingsprogrammet varierar emellertid.