Kontaktinformation


Ytterligare upplysningar ges vid försvarsministeriet av

  • Projektkoordinator Lauri Puranen, tfn 0295 140 403
  • Kommunikationschef Eemeli Peltonen, tfn 0295 140 125