SEKRETARIATET FÖR SÄKERHETSKOMMITTÉN

Enhetschef: Vesa Valtonen, generalsekreterare

Säkerhetskommittén är ett permanent samarbetsorgan som är gemensamt för statsrådet och dess ministerier och som bistår dem i ärenden som gäller den övergripande säkerheten. Säkerhetskommitténs sekretariat finns vid försvarsministeriet. Sekretariatet bereder de ärenden som hör till Säkerhetskommittén. Bestämmelser om kommitténs uppgifter finns i statsrådets förordning om Säkerhetskommittén.

Sekretariatet för Säkerhetskommittén samverkar med alla förvaltningsområden, organisationer och näringslivet i egenskap av sakkunnig på den övergripande säkerheten och samordnandet av den samt i egenskap av utvecklare av säkerhetsstrategin för samhället. Sekretariatets kompetens utvecklas så att den motsvarar detta nätverkande verksamhetssätt och denna nätverkande omvärld. Med dessa åtgärder skapas förutsättningar för en med tanke på helheten ändamålsenlig nationell beredskap. Vid sekretariatet för Säkerhetskommittén har samordningsuppgifterna för den multinationella MCDC-försöksverksamheten placerats.

Statsrådet har tillsatt försvarsministeriets kanslichef Jukka Juusti som ordförande för Säkerhetskommittén. Vesa Valtonen är generalsekreterare för sekretariatet för Säkerhetskommittén.

Ytterligare upplysningar om Säkerhetskommittén: www.turvallisuuskomitea.fi


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä