FÖRSVARSMINISTER JUSSI NIINISTÖ

puolustusministeriniinistö-7_13674_3


 


 

 

 

 

 

 

 

Försvarsminister 29.5.2015- 


Jussi Niinistö (född den 27 oktober 1970 i Helsingfors) är militärhistoriker och politiker. Sedan 2011 är han riksdagsledadmot och sedan maj 2015 försvarsminister.

Innan Niinistö gav sig in i politiken gjorde han en uppskattad karriär inom området Finlands historia och militärhistoria. Han avlade filosofie magistersexamen 1994 vid Helsingfors universitet och filosofie doktorsexamen 1998 vid samma universitet. Han har också examen i arkivhantering vid Riksarkivet.

Niinistö är docent i finsk historia vid Helsingfors universitet och docent i militärhistoria vid Försvarshögskolan, och han har arbetat med olika omfattande historierelaterade forskningsprojekt och publicerat flera böcker och hundratals artiklar, kolumner och recensioner av böcker om historia, militärhistoria och samhälle.

Jussi Niinistö är medlem i riksdagsgruppen Uusi vaihtoehto (Nytt alternativ). Han var 1:e vice ordförande för Sannfinländarna 2013–2017. Före ministerutnämningen har Niinistö i sin politiska karriär varit bl.a. ordförande för riksdagens försvarsutskott 2011–2015. Inom lokalpolitiken har han varit ledamot av kommunfullmäktige i Nurmijärvi 2009–2015 och ledamot av Helsingfors stadsfullmäktige från och med 2017.


Jussi Niinistö är reservofficer med graden premiärlöjtnant.

 

CV

Yrke / titel:

Filosofie doktor

Valkrets:  

Nylands valkrets 20.04.2011 -

Riksdagsuppdrag:  

Förvaltningsutskottet (Vice ordförande) 05.05.2015 -

Riksdagsbibliotekets styrelse (Ordförande) 30.06.2011 -

Tidigare riksdagsuppdrag:     Talmanskonferensen (medlem) 03.05.2011 - 21.04.2015

Stora utskottet (ersättare) 03.05.2011 - 11.10.2012, (ersättare) 05.05.2015 - 28.05.2015

Försvarsutskottet (Ordförande) 03.05.2011 - 21.04.2015

Utrikesutskottet (ersättare) 12.10.2012 - 21.04.2015

Finlands delegation i Natos parlamentariska församling (medlem) 30.06.2011 - 21.04.2015

Forum för internationella frågor (medlem) 03.05.2011 - 21.04.2015

Riksdagsgrupp:

Uusi vaihtoehto (Nytt alternativ) 2017 -

Sannfinländarnas riksdagsgrupp 2011 - 2017

Regeringsmedlemskap

Minister:     försvarsminister (Sipilä) 29.05.2015 - 

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä