FINLANDS SÄKERHETS- OCH FÖRSVARSPOLITISKA REDOGÖRELSER

En bred bedömning av Finlands samlade säkerhets- och försvarspolitik görs i de säkerhets- och försvarspolitiska redogörelserna. Redogörelserna utgör statsrådets grundläggande riktlinjer och lägger fast principerna och målen för Finlands säkerhets- och försvarspolitiska handlingslinje samt anger ramen för genomförandet av handlingslinjen inom olika sektorer.

Redogörelserna innehåller en grundlig genomgång av förändringarna i Finlands internationella omvärld och deras konsekvenser för Finlands handlingskapacitet och säkerhet i ett vidare perspektiv.

En omvärldsbedömning bildar plattformen för handlingslinjen i redogörelsen. Utifrån dem anger redogörelsen utvecklings- och resursbehoven för de olika dimensionerna av handlingskapaciteten, den yttre handlingsförmågan, särskilt krishanteringsförmågan, försvaret, den inre säkerheten och insatserna för att trygga de centrala basfunktionerna i samhället.

 

De tidigare redogörelserna återfinns via länkarna till vänster.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä