Statsrådets redogörelse om Finlands säkerhets- och försvarspolitik

I statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse 2009 utvärderas Finlands säkerhets- och försvarspolitik på ett övergripande sätt och presenteras statsrådets riktlinjer fram till senare delen av 2010-talet.

Redogörelsen grundar sig på ett brett säkerhetsbegrepp. I en värld av ömsesidigt beroende har fl era av säkerhetshoten och utmaningarna en gränsöverskridande karaktär och betydande konsekvenser. Hanteringen av dem kräver även andra åtgärder än traditionella säkerhetspolitiska instrument och militärt försvar.

 

Finlands säkerhets- och försvarspolitik 2009


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä