Uppgifter och verksamhet

Som en del av statsrådet och som den styrande parten inom sitt förvaltningsområde svarar försvarsministeriet för den nationella försvarspolitiken och säkerheten samt för det internationella försvarspolitiska samarbetet.

Försvarsministeriet svarar för det militära försvarets resurser och för försvarsmaktens verksamhets-betingelser. På ministeriets ansvar ankommer också Finlands deltagande i internationell krishantering samt påverkan på Europas säkerhetsstrukturer för att nationella intressen ska kunna tryggas.

Försvarsministeriet svarar också för samordningen av totalförsvaret och för en hållbar försvarsvilja. På begäran ger ministeriet andra myndigheter handräckning.

Ansvarsområde

Enligt reglementet för statsrådet hör till försvarsministeriets ansvarsområde:

• Försvarspolitik
• Landets militära försvar
• Samordningen av totalförsvaret
• Militär krishantering och fredsbevarande verksamhet

 

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä