FÖRSVARSFÖRVALTNINGENS RESURSER

hawk toimintanaytos
 

I detta avsnitt berättas det om ministeriets och försvarsförvaltningens ekonomi, upphandling och exportkontroll, personal samt infrastruktur.

I de avsnitt som gäller upphandling och exportkontroll finns uppgifter om materielprojekt och om den finska försvarsmaterielindustrin och försörjningsberedskapen. På sidan berättas också om Fin-lands försvarsmaterielsamarbete med Norden, Europeiska unionen och Nato. I avsnittet Exportkon-troll kan man skriva ut ansökan om exporttillstånd. Dessutom finns där statistik över exporten per land och per klass. 

I avsnittet Personal finns statistiska uppgifter om de anställda inom försvarsförvaltningen.

Där finns också förvaltningsområdets dokument samlade.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä