DE FÖRSVARSPOLITISKA AKTÖRERNA


Centrala aktörer inom försvarspolitiken är riksdagen, republikens president och statsrådet, vilka använder den lagstiftande makten. Försvarsministeriet leder försvarspolitiken och samordnar uppgifter med anknytning till totalförsvaret inom hela statsförvaltningen.

Försvarsministeriet ger riktlinjerna för försvarsmaktens verksamhet samt svarar för det militära försvarets resurser och verksamhetsbetingelser. Ministeriet ansvarar för försvarspolitiken, budgeten, upphandlingen av försvarsmateriel liksom också för försvarsförvaltningens lagstiftning och personalpolitik samt för utvecklandet av personalen.


 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä