Försvarets vetenskapliga delegation

Inom försvarsministeriets förvaltningsområde finns försvarets vetenskapliga delegation för främjande av forskning som stöder det militära försvaret samt säkerhetsforskning.

Delegationens verksamhetsidé

Delegationen är ett vittomfattande vetenskapligt forsknings- och sakkunnignätverk med företrädare från universitet och högskolor, forskningsinstitut, industri samt försvarsförvaltningen och andra myndighetsparter som svarar för samhällets säkerhet och vitala funktioner.

Delegationen är verksam inom försvarsministeriets förvaltningsområde för att främja forskning som stöder det militära försvaret samt säkerhetsforskning (Statsrådets förordning 1018/2009). Statsrådet tillsätter delegationen; mandattiden är tre år åt gången. Delegationen har funnits sedan 1961.

Försvarsviljan utgår från samhället. Delegationens verksamhet baserar sig på ett frivilligt sakkunnigarbete som stöds, samordnas och ges resurser av försvarsförvaltningen.

Försvarets vetenskapliga delegation

Försvarsministeriet
PB 31
00131 HELSINGFORS
matine@defmin.fi

Appelqvist, Pekka (prof.)
Generalsekreterare
Telefon: (09) 160 88310
pekka.appelqvist@defmin.fi

Kaijamo, Mika (SVM)
Planeringssekreterare
Telefon: +358 295 140361
mika.kaijamo@defmin.fi


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä