Kommunikation

Kommunikationsenheten sörjer för försvarsministeriets externa och interna kommunikation. Enheten deltar för sin del också i försvarsministeriets strategiska planering samt i bevakningen av kommunikationen inom hela förvaltningsområdet.

Kommunikationsenheten ordnar och svarar för kommunikationstjänster till ministeriets högsta ledning genom att delta t.ex. i beredningen av besök och svara för arrangemangen i fråga om presskonferenser. Enheten svarar också för ministeriets mångsidiga relationer till medierna samt bevakar nationella och internationella medier.

I avsnittet Aktuellt finns de officiella pressmeddelanden som försvarsministeriet har gett ut, nyheter och ett brett utbud av försvarsministerns tal. Försvarsministeriet ger ut alla pressmeddelanden och nyheter på båda de inhemska språken.

Kommunikationsenhetens kontaktinformation


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä