Kommunikationsenheten

Informationsverksamheten leds av kommunikationsdirektör Max Arhippainen, tfn 0295 140 120. Vid enheten arbetar dessutom tre specialsakkunniga, en informatör, en publikationssekreterare och en kommunikationssek-reterare. Vidare har enheten högskolepraktikanter anställda på viss tid.

Kommunikationsenheten sörjer för försvarsministeriets externa och interna kommunikation. Enheten rapporterar om sin verksamhet till kanslichefen. Den deltar för sin del också i försvarsministeriets strategiska planering samt i bevakningen av kommunikationen inom hela förvaltningsområdet.


Ansvarsområde

Enligt reglementet för statsrådet hör till försvarsministeriets ansvarsområde:

• försvarspolitik
• landets militära försvar
• samordningen av totalförsvaret
•  militär krishantering och fredsbevarande verksamhet

Kontaktinformation

Kommunikationsdirektör Niina Hyrsky
Tfn (+358 9) 160 88200, Mobil +358 295 140120

Specialsakkunnig Kirsti Haimila (information i undantagsförhållanden)
Tfn +358 295 140122

Specialsakkunnig Kristian Vakkuri (internationella ärenden, www-redaktör)
Tfn +358 295 140123

Specialsakkunnig Aleksi Kuutio (www-redaktör, sociala medier )
Tfn +358 295 140128

Specialsakkunnig Eijaliisa Kettunen (intranet, intern information)
Tfn +358 295 140124

Informationsassistent Jaana Riihimaa
Tfn +358 295 140121 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä