PLANERINGSKOMMISSIONEN FÖR FÖRSVARSINFORMATION PFI


MTS logo

VAD ÄR PFI?

Planeringskommissionen för försvarsinformation, PFI, är en permanent parlamentarisk kommitté, som statsrådet tillsätter för en riksdagsmandatperiod åt gången. Administrativt finns PFI vid försvarsministeriet. Utöver de parlamentariskt utnämnda medlemmarna har PFI också medlemmar från sakkunnigorganisationer. Vidare finns det utomstående sakkunniga i PFI:s sektioner. PFI har funnits sedan år 1976.  Bestämmelser om PFI:s verksamhet finns i en förordning. En revidering av förordningen och en uppdatering av PFI:s uppgifter så att de motsvarar de uppgifter som etablerats under en lång tid avslutades då statsrådet den 4 oktober 2012 utfärdade en ny förordning om PFI.

VAD GÖR PFI?

PFI är ett parlamentariskt forum som organiserar olika seminarier och diskussionsevenemang om säkerhetspolitiken, försvaret och beredskapen inför krissituationer och undantagsförhållanden mellan medborgarorganisationer, beslutsfattare, myndigheter, medier och sakkunniga.

PFI följer samhällets allmänna beredskap inför krissituationer och undantagsförhållanden samt kartlägger behov som anknyter till dem och lägger tyngdpunkten särskilt på kommunikation.

PFI utvecklar medborgarorganisationernas och mediernas sakkunskap och kunnande i säkerhetspolitik, försvar och beredskap.

PFI gör årligen opinionsundersökningar om utrikes- och säkerhetspolitiken, försvaret och säkerheten. En del av frågorna i opinionsundersökningarna var med redan år 1964, då PFI:s föregångare Henkisen maanpuolustuksen suunnittelukunta (Planeringskommissionen för mentalt försvar) började göra opinionsundersökningar.

PFI idkar nordiskt samarbete särskilt med Sverige och Norge.
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä