03.12.13 12:00

Finländernas åsikter om Finlands utrikes- och säkerhetspolitik, försvaret och säkerhet

I en av Planeringskommissionen för försvarsinformation (PFI) utförd intervjuundersökning har medborgarnas åsikter om den finska utrikes-, säkerhets-, och försvarspolitiken retts ut. Med fanns också frågor om huruvida det internationella samfundet borde ingripa i Syrien, om Finlands agerande i Afghanistan, om faktorer som påverkar säkerheten i Finland och finländarnas känsla av trygghet och hur säkerheten kommer att utvecklas under de kommande fem åren samt faktorer som orsakar oro. Frågorna var totalt 18, och av dem var tre nya.

Undersökningen utfördes av Taloustutkimus Oy på uppdrag av PFI. Undersökningen utfördes som en del av en omnibusundersökning genom personliga intervjuer. Totalt intervjuades 1038 personer. Målgrupp för undersökningen var landets befolkning i åldern 15 – 79 år med undantag av landskapet Åland. Samplet togs fram genom kvoturval, där kvoterna utgjordes av en indelning enligt ålder, kön, region och kommuntyp. Intervjuerna gjordes på 80 orter, av vilka 39 var städer. Intervjuerna gjordes under tiden 26.9 – 13.10.2013. Undersökningens felmarginal är 3,2 procentenheter åt vardera hållet.

Rapport text på svenska 3.12.2013 (pdf) (173.6 KB)

Bilder på svenska 3.12.2013 (pdf) (219.1 KB)


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä