11.03.11 09:15

PFIs opinionsundersökning 11.3.2011

I en av Planeringskommissionen för försvarsinformation (PFI) utförd intervjuundersökning har medborgarnas åsikter om utgångspunkterna för försvarsmaktsreformen, försvarsanslagen och situationen i Afghanistan retts ut. Frågorna var totalt sex, och av dem var tre nya.

Undersökningen utfördes av Taloustutkimus Oy på uppdrag av PFI. Undersökningen utfördes som en del av en omnibusundersökning genom intervjuer. De totalt 1 015 intervjuerna genomfördes 4.2.2011–20.2.2011.

PFIs opinionsundersökning 11.3.2011

Statistik


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä