PFI:s SAMMANSÄTTNING 2019-

ORDFÖRANDE:

Kontaktchef Harri Järvinen (sd.)

VICE ORDFÖRANDE: (och personliga suppleanter)

Ordförande Asseri Kinnunen (saf.)        
(Företagare Matti Heinonen (saf.) )

Riksdagsledamot Sofia Vikman (saml.)    
(Analytiker Jussi Salonranta (saml.) )

LEDAMÖTER: (och personliga suppleanter)

Riksdagsledamot Riitta Mäkinen (sd.)    
(Generalsekreterare Anni Lahtinen (sd.) )

Riksdagsledamot Tuula Väätäinen (sd.)        
(Politisk assistent Eemeli Peltonen (sd.) )

Ledamotsassistent, närvårdare Marika Sorja (saf.)        
(Företagare Samuli Voutila (saf.) )

Diplomingenjör Kirsi Kallio (saf.)        
(Ledamotsassistent Heikki Luoto (saf.) )

Riksdagsledamot Ilkka Kenerva (saml.)    
(Verkställande direktör Esko Kurvinen (saml.) )

Riksdagsledamot Mia Laiho (saml.)    
(Sekreterare för internationella ärenden Matilda af Hällström (saml.) )

Riksdagsledamot Joonas Könttä (cent.)    
(Överstelöjtnant i.a. Tapio Huhtanen (cent.) )

Filosofie doktor Harriet Lonka (cent.)    
(Verksamhetsledare Olli Nyberg (cent.) )

Företagare, försäljningskonsulent Elina Lappalainen (cent.)
(Politisk sekreterare Helena Pakarinen (cent.) )

Generalsekreterare Tiina Kivinen (gröna)        
(Specialmedarbetare Jeri Aalto (gröna) )

Överinspektör Timo Perälä (gröna)
(Diplomingenjör Hannele Piitulainen (gröna) )

Riksdagssekreterare Johanna Kelhu (vänst.)
(Redaktör Antero Eerola (vänst.) )

Brigadgeneral i.a., företagare Kari Salmi (sfp.)
(PR konsult Elli Flén (sfp.) )

Verksamhetsledare, författare Teuvo V. Riikonen (kd.)
(Producent Reija Taupila (kd.) )


ANDRA LEDAMÖTER:

Ledande kommunikationsexpert Jussi Toivanen, Statsrådets kansli

Ersättare för enhetschef Outi Hyvärinen, Utrikesministeriet

Kommunikationsdirektör Eriikka Koistinen, Inrikesministeriet

Biträdande avdelnigschef Helena Partanen, Försvarsministeriet

Kommunikationsdirektör Mari-Kaisa Brander, Undervisning- och kulturministeriet

Kommunikationsdirektör, överstelöjtnant Torsti Astrén, Huvudstaben

Överstelöjtnant Niclas von Bonsdorff, Försvarshögskolan

Specialforskare Marko Lehti, Tammerfors universitets fredsforskninginstitut TAPRI

Ansvarig prodecent Petri Kejonen, Rundradion

Ansvarig chefredaktör Minna Holopainen, Finska Notisbyrån

Intressebevakningsdirektör Petri Savolainen, Finlands Journalistförbund

Kommunikationssakkunnig Päivi Mykkänen, Medieförbundet


***


SEKRETARIAT AV PFI:

Generalsekreterare Heli Santala
Mobil + 358 295 140 620
heli.santala(at)defmin.fi

Allmänn sekreterare Markus Kinkku
Mobil +358 295 140 621
markus.kinkku(at)defmin.fi

 

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä