Tehtävät ja toiminta

Puolustusministeriö vastaa valtioneuvoston osana ja hallinnonalansa ohjaajana kansallisesta puolustuspolitiikasta ja turvallisuudesta sekä kansainvälisestä puolustuspoliittisesta yhteistyöstä.

Puolustusministeriö vastaa sotilaallisen maanpuolustuksen voimavaroista ja puolustusvoimien toimintaedellytyksistä. Sen vastuulla on Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan sekä Euroopan turvallisuusrakenteisiin vaikuttaminen kansallisten etujen turvaamiseksi.

Puolustusministeriö vastaa myös kokonaismaanpuolustuksen koordinoinnista ja kestävästä maanpuolustustahdosta. Se antaa pyynnöstä virka-apua muille viranomaisille.
 
Toimiala

Valtioneuvoston ohjesäännön mukaan puolustusministeriön toimialaan kuuluvat:

• puolustuspolitiikka
• sotilaallinen maanpuolustus
• kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen
• sotilaallinen kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistoiminta.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä