KOKONAISMAANPUOLUSTUS

TK

Valtiollisen itsenäisyyden ja kansalaisten elinmahdollisuuksien turvaamiseksi on Suomessa jo vuosikymmeniä ollut käytössä kokonaismaanpuolustuksen toimintamalli. Alati muuttuvassa turvallisuusympäristössä malli on osoittautunut maallemme ja sen toimintakulttuurille luonnolliseksi tavaksi toimia. Kokonaisturvallisuuden käsitteen käyttöönotto (Vnp kokonaisturvallisuudesta 5.12.2012) ei merkitse muutosta varautumisjärjestelyjen perusteisiin, eikä myöskään puolustusministeriölle kuuluvaan tehtävään kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamisessa. 

Suomalaisen yhteiskunnan varautuminen toteutetaan kokonaisturvallisuuden periaatteella, joka tarkoittaa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista viranomaisten, elinkeinoelämän sekä  järjestöjen ja kansalaisten yhteistoimintana.

Kokonaisturvallisuuden yhteensovittamisessa valtioneuvostoa ja ministeriöitä avustaa Turvallisuuskomitea. Komitealla on puolustusministeriön yhteydessä toimiva sihteeristö, jossa on edustettuna laajasti eri hallinnonalojen sekä turvallisuustoimijoiden asiantuntemus.

Lisätietoja:

Turvallisuuskomitean sihteeristö tk@turvallisuuskomitea.fi
www.turvallisuuskomitea.fi


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä