LAINSÄÄDÄNTÖ

Puolustusministeriössä valmistellaan sotilaallisen maanpuolustuksen perustana olevat säädökset eli lait sekä tasavallan presidentin, valtioneuvoston ja puolustusministeriön asetukset. Säädösvalmistelu ja säädöspolitiikan valmistelu on puolustusministeriössä keskitetty pääosin lainvalmistelu- ja oikeusyksikköön.

Puolustusministeriön valmisteluvastuulla ovat etenkin asevelvollisuutta, puolustusvoimien kokoonpanoa ja tehtäviä, poikkeusolojen valmiutta (puolustustilaa), kansainvälistä sotilaallista kriisinhallintaa, puolustustarvikkeiden vientiä, vapaaehtoista maanpuolustusta ja puolustusvoimien terveydenhuoltoa sekä Maanpuolustuskorkeakoulua koskevat säädökset. Tämän lisäksi merkittävässä osassa ovat kansainvälisten sopimusten ja muiden Suomea koskevien kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattaminen.

Puolustusministeriön hallinnonalaan vaikuttavat myös muiden ministeriöiden hallinnonaloilla tehtävä säädösvalmistelu. Puolustusministeriö osallistuukin aktiivisesti muiden hallinnonalojen säädösvalmisteluun, jos sillä on liittymäkohtia tai vaikutuksia puolustushallinnon toimintaan.

Päätehtävien lisäksi lainvalmistelu- ja oikeusyksikkö antaa tukea muille puolustusministeriön toimintayksiköille säädösvalmistelussa sekä avustaa toimintayksiköitä yleisesti oikeudellisissa kysymyksissä. Yksikkö myös valvoo puolustusministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan lainmukaisuutta.

Ajankohtaisista säädöshankkeista tiedotetaan Säädösvalmistelu-osiossa.

Kaikki puolustusminsiteriön hankkeet löytyvät valtioneuvoston hankehausta:

Hankehaku


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä