Puolustusvoimien virkojen eroamisikäsäännöksiä esitetään muutettavaksi

Hallitus on 6. huhtikuuta 2017 antanut eduskunnalle esityksen puolustusvoimista annetun lain 47§:n muuttamisesta. Esityksen mukaan Puolustusvoimien virkojen eroamisikäsäännökset muutettaisiin vastaamaan julkisten alojen eläkelaissa säädettyä eläkkeelle siirtymisen myöhentämistä. Eläkkeelle siirtymistä myöhennettäisiin vuodesta 2018 alkaen kolmella kuukaudella vuotta kohti yhdenvertaisesti kaikilla henkilöstöryhmillä.  Uudistuksen siirtymäkausi kestäisi vuoteen 2025 saakka.

Esitys vaikuttaa käytännössä kaikkien henkilöstöryhmien eroamisikiin.  Muutos koskisi noin 7800 sotilasvirassa palvelevaa ja noin 550 siviilivirassa palvelevaa henkilöä.

Eroamisikien korottamisella saavutettavat kertaluonteiset eläkekustannusten säästöt ovat noin yhdeksän miljoonaa euroa. Säästö kertyy vuosien 2018-2025 aikana. Raha-asiainvaliokunta on puoltanut asiaa 6.4.2017.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja asiassa antaa vanhempi hallitussihteeri Jenni Herrala, puh. 0295 140 072.Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä