Tekstin koko: Pienennä tekstin kokoa Normaali tekstikoko Suurenna tekstin kokoa

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laista aluevalvontalain muuttamiseksi

Puolustusminsiteriö pyytää lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta aluevalvontalain muuttamiseksi.

Lausunto pyydetään toimittamaan puolustusministeriölle viimeistään keskiviikkona 12.4.2017.

AluevalvontalakiHE22032017 (pdf) (724.5 KB)

Lausuntopyyntö22032017 (pdf) (542.1 KB)

Puolustusministeri asetti hankkeen aluevalvontalain muuttamiseksi

Puolustusministeri Jussi Niinistö on 31.1.2017 asettanut hankkeen, jonka tehtävänä on valmistella tarvittavat ehdotukset lainsäädäntömuutoksista, jotka ovat tarpeen tunnuksettomaan sotilaalliseen uhkaan vastaamiseksi alueloukkaustilanteessa.

Hankkeen keskeisin tavoite on kansallisen turvallisuuden parantaminen ulkoista sotilaallista uhkaa vastaan. Suomen tulee voida vastata myös sellaisen valtiollisen toimijan aiheuttamaan uhkaan, joka ei noudata kansainvälisen oikeuden periaatteita.

Viime vuosien paikalliset ja alueelliset poliittiset kriisit, joihin on liittynyt asevoiman käyttöä, ovat tapahtuneet yllättävästi ja nopean tilannekehityksen jälkeen. Aseellisissa konflikteissa on käytetty myös tunnuksettomia selvästi järjestäytyneitä sotilaallisia toimijoita, joita tiedotusvälineissä on kutsuttu vihreiksi miehiksi.

Puolustushallinnon ja aluevalvontaviranomaisten välisten keskustelujen perusteella on todettu lainsäädännön kaipaavan täsmentämistä siltä osin, kun kyse on tunnuksettomaan sotilaalliseen uhkaan vastaamisesta aluevalvontalainsäädännön viitekehyksessä. Puolustusministerin asettaman hankkeen tavoitteena on saattaa Suomen alueellisen koskemattomuuden turvaamista ja valvontaa koskeva lainsäädäntö vastaamaan kattavammin muuttunutta tilannetta.

Tehtävänä on valmistella ehdotukset tarvittaviksi säädösmuutoksiksi mahdollisimman pian. Kyseessä on lainsäädännön tarkentaminen, eikä aluevalvontalain kokonaisuudistus ole tarpeen.  Hanke valmistellaan virkatyönä. Valmistelun aikana käydään tarvittavat neuvottelut aluevalvontaviranomaisten ja keskeisten ministeriöiden välillä. Työryhmän toimikausi on 31.1.-15.5.2017.

Lisätietoja antavat puolustusministeriössä hallitussihteeri Teija Pellikainen, puh. 0295 140606 ja vanhempi osastoesiupseeri Jukka Kotilehto, puh. 0295 140338.

Asettamispäätös alva (pdf) (728.3 KB)


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä