Työryhmä asetettu uudistamaan puolustushallinnon räjähteitä ja kemikaaleja koskevaa sääntelyä

 

Puolustusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 3 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut puolustusministeriön asetukset, sekä selvittämään muu puolustusministeriön hallinnonalan räjähteitä ja kemikaaleja koskeva sääntely. Tarvittaessa työryhmä valmistelee säädökset vanhentuneiden tai tarpeettomien säädösten ja alemmantasoisten normien kumoamiseksi tai uudistamiseksi.

Hankkeen tavoitteena on selvittää säädösmuutostarpeet ja valmistella tarvittavat säädösmuutokset, joilla varmistetaan puolustusministeriön hallinnonalan räjähteitä ja vaarallisia kemikaaleja koskevan sääntelyn ajantasaisuus ja oikea säädöstaso.

Lisäksi tavoitteena on sujuvoittaa sääntelyä kokoamalla nykyiset osin hajanaiset ja vanhentuneet säädökset ja määräykset ajantasaiseksi, selkeäksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi.

Säädösmuutokset on tarkoitus saattaa voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja hallitussihteeri Perttu Wasenius, puh. 0295 140 603.

Räjähde- ja kemikaalityöryhmän asettamispäätös (pdf) (1.4 MB)


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä