Kutsu kuulemistilaisuuteen puolustusministeriön miehittämätöntä ilmailua koskevasta lainsäädäntöhankkeesta

Aika: maanantai 2.10.2017 klo 13–15 (kahvitarjoilu klo 12.30 alkaen)
Paikka: Puolustusministeriö (Keskuspaviljonki, elokuvasali), Eteläinen Makasiinikatu 8 Helsinki

Tilaisuuteen saapuvia pyydetään ilmoittautumaan etukäteen viimeistään 25.9.2017. Osallistujat voivat varata ennakkoon viiden minuutin puheenvuoron ilmoittautumisen yhteydessä. Puolustusministeriölle voi toimittaa myös kirjallisen kommentin. Kommentit voidaan julkaista puolustusministeriön internet-sivuilla (www.defmin.fi ), ellei laatija tätä kiellä. Kannanottoja voi toimittaa myös jälkikäteen. Ilmoittautumaan pyydetään osoitteeseen teija.pellikainen@defmin.fi.


Kutsu kuulemistilaisuuteen

Lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordströmin esitys kuulemistilaisuudessa

Päätös työryhmän määräajan jatkamisesta

Asettamispäätös_Miehittämätöntä ilmailua ja lennokkitoimintaa koskevan lainsäädännön kehittäminen turvallisuuden näkökulmasta (pdf) (1.6 MB)


Lisätietoa puolustusministeriössä antaa hallitussihteeri Teija Pellikainen, puh. 0295 140606.


Työryhmä selvittämään miehittämätöntä ilmailua ja lennokkitoimintaa koskevan lainsäädännön kehittämistä turvallisuuden näkökulmasta

Puolustusministeri Jussi Niinistö on 25.11.2016 asettanut hankkeen, jonka tehtävänä on valmistella tarvittavat ehdotukset lainsäädäntömuutoksista, jotka ovat tarpeen miehittämättömään ilmailuun ja lennokkien toimintaan puuttumiseksi puolustushallinnon alalla.

Nykyinen sääntely jättää puolustushallinnon viranomaisten mahdollisuudet puuttua toimintaan osin tulkinnanvaraisiksi ja käytännössä toimimattomiksi. Viranomaisten toimivaltuuksien tulisi olla lainsäädännössä selkeästi määritelty. Miehittämättömistä ilma-aluksista voidaan arvioida aiheutuvan riskejä ja uhkia sekä suoranaista vaaraa maanpuolustukselle.

Hankkeen päämääränä on sotilaskohteiden ja muiden maanpuolustuksen kannalta keskeisten toimintojen sekä henkilöiden turvallisuuden parantaminen ja järjestyksen ylläpitoon liittyvän lainsäädännön tarkistaminen.

Hankkeen tehtävänä on valmistella ehdotukset tarvittaviksi säädösmuutoksiksi. Hankkeessa on otettava huomioon, millä edellytyksillä ja keinoilla sekä kenen päätöksestä miehittämättömän ilma-aluksen tai lennokin kulkuun voitaisiin puuttua.

Hanke valmistellaan työryhmässä. Työhön osallistuu tarvittava operatiivinen asiantuntemus pääesikunnasta ja puolustushaaroista, sekä muilta hallinnonaloilta. Tavoitteena on vuorovaikutteinen lainvalmisteluprosessi eri sidosryhmien kanssa. Hankkeen aikana kuullaan ainakin keskeisiä tahoja, joiden toimintaan lainsäädännöllä tulee olemaan vaikutuksia.

Työryhmän toimikausi on 1.12.2016-31.5.2017 ja sen puheenjohtajana toimii puolustusministeriön lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström.

Puolustusministeri Jussi Niinistö on päätöksellään jatkanut työryhmän määräaikaa 15.11.2017 saakka
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä