PUOLUSTUSHALLINNON RESURSSIT

hawk toimintanaytos

Näillä sivuilla kerrotaan ministeriön ja puolustushallinnon taloudesta, hankintatoiminnasta ja vientivalvonnasta, henkilöstöstä sekä infrastruktuurista.

Hankintatoiminta- ja vientivalvontaosioista löytyvät tiedot materiaalihankkeista sekä Suomen puolustusmateriaaliteollisuudesta ja huoltovarmuudesta. Sivulla kerrotaan myös Suomen puolustusmateriaaliyhteistyöstä Pohjoismaiden, Euroopan unionin ja Naton kanssa. Vientivalvonta -osiosta on mahdollista tulostaa maastavientilupahakemus ja välityslupahakemus. Lisäksi siinä on tilastoja maastaviennistä maittain ja luokittain.

Henkilöstö -osiosta löytyy tilastotietoa puolustushallinnon palveluksessa työskentelevistä.

Sivuille on koottu myös hallinnonalan asiakirjoja.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä