PUOLUSTUSMATERIAALIHANKINNAT

Puolustusmateriaalihankinnoissa noudatetaan vuoden 2012 alusta voimaan tullutta lakia julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista (1531/2011). Lailla on pantu kansallisesti täytäntöön EU:n puolustus- ja turvallisuushankintadirektiivi (2009/81/EY). Lähtökohtana hankinnoissa on avoin Euroopan laajuinen kilpailu. Hankinnoista ilmoitetaan HILMA -järjestelmässä, joka on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä julkisten hankintojen sähköinen ilmoituskanava. HILMA:sta hankintailmoitukset siirtyvät automaattisesti EU:n julkisten hankintojen sivuille (Tenders Electronic Daily, TED).


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä