SOTILAALLINEN HUOLTOVARMUUS


Huoltovarmuudella tarkoitetaan väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömien taloudellisten toimintojen turvaamista poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa.
 
Riittävä huoltovarmuus turvataan hankinnan ja sen käyttöajan tarpeet huomioon ottaen osana hankinnan toteuttamista.
Puolustusvoimien valmiuden varmistaminen edellyttää myös kansallisia ja kansainvälisiä huoltovarmuuteen liittyviä sopimuksia ja järjestelyjä. Näiden perusteella kriittisten järjestelmien käytettävyyteen vaikuttavien ylläpito- ja korjausosaamisen, varaosien, materiaalin ja muun tuen saatavuus kyetään takaamaan sekä kotimaasta että ulkomailta poikkeusoloissa.

Kaikissa puolustusmateriaalihankkeissa järjestelmien kansainvälinen yhteistoimintakelpoisuus on kansallisen puolustuksen ja eurooppalaisen kriisinhallintakyvyn kannalta keskeisin vaatimus.

Mahdollisuudet turvata maamme huoltovarmuutta pelkästään kansallisin toimenpitein ovat heikentyneet. Toisaalta tarve kansallisiin huoltovarmuusjärjestelyihin on myös vähentynyt, koska kansainvälistyminen antaa mahdollisuuksia hyödyntää Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden voimavaroja.
Lisätietoja antaa PLM:n materiaaliyksikkö.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä