EUROOPAN UNIONIN VIRASTOT TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSPOLITIIKAN ALALLA

1) Euroopan puolustusvirasto

Euroopan puolustusvirasto perustettiin tukemaan jäsenmaiden yritystä parantaa eurooppalaisia kriisinhallintavalmiuksia ja ylläpitämään eurooppalaista turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa nyt ja sen kehittyessä tulevaisuudessa. Virasto aloitti toimintansa vuoden 2004 lopussa.

Sen tehtävänä on:
• puolustusvoimavarojen kehittäminen
• puolustusmateriaaliyhteistyön syventäminen
• eurooppalaisen puolustusalan teollisen ja teknologisen perustan vahvistaminen
tutkimus.

Puolustusvirasto työskentelee Euroopan unionin neuvoston alaisuudessa ja läheisessä yhteistyössä komission kanssa. Euroopan unionin korkea edustaja on viraston johtaja ja toimii 24 maan puolustusministereistä koostuvan johtoryhmän (Steering Board) puheenjohtajana. Johtoryhmä ohjaa ja neuvoo viraston toimintaa. Puolustusvirasto sijaitsee Brysselissä.

European Defence Agency


2) Euroopan unionin satelliittikeskus

Euroopan unionin satelliittikeskus toimii unionin päätöksenteon tukena erityisesti Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla lisäämällä EU:n kykyä kerätä tietoa (satelliittikuvat, tarvittaessa ilmakuvat), jonka avulla pyritään torjumaan konflikteja ja tukemaan kriisinhallintatoimia sekä antamaan tehokasta humanitaarista apua luonnonkatastrofien ja ihmisten toimista aiheutuvien kriisien yhteydessä.

European Global Navigation Satellite Systems Agency


3) Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos

Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos perustettiin vuonna 2001. Tutkimuslaitoksella on autonominen ja tieteellinen vapaus, eikä se edusta tai puolusta mitään tiettyä kansallista etua tai näkökulmaa. Laitoksen tarkoituksena on auttaa yhteisen eurooppalaisen turvallisuuskulttuurin luomisessa, rikastuttaa siitä käytävää strategista keskustelua ja systemaattisesti edistää unionin intressejä.

Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitoksen kotisivut


4) Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemia

Kesäkuussa 2005 perustettu Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemia toimii turvallisuus- ja puolustuspoliittisia kysymyksiä käsittelevien kansallisten laitosten, akatemioiden ja instituutioiden sekä Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitoksen välisenä verkostona. Akatemia tarjoaa strategisen tason koulutusta yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) alalla. Tavoitteena on edistää YTPP:n yleistä tuntemusta siviili- ja sotilashenkilöstön parissa ja levittää alan parhaita käytänteitä.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä